استعلام قیمت

نوع باربری

وسیله حمل بار متناسب با حجم بار خورد را انتخاب کنید

اقلام هزینه بر

انتخاب وسایلی مانند پیانو، بوفه،‌ میز شیشه‌ای بزرگتر از شش‌نفره

تعداد کارگران

راننده نیز یک کارگر محسوب میشود

تعداد طبقات

پیاده روی

پیاده از کامیون تا ورودی منزل

مبدا

متر 0

مقصد

متر 0